"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Блог статии

Майките не са престъпници!

Публикувано на 6 Май, 2011 от root

Разпорежданията на НОИ за възстановяване на „недобросъвестно полученото парично обезщететние за отглеждане на малко дете на основание чл. 53, ал. 4 от КСО са незаконосъобразни, поради нарушение на материалния закон и са израз на безпрецедентен административен произвол.
В случая е налице хипотезата на чл. 114, ал. 2 КСО, поради което главниците са недължими, още по- малко пък претендираните лихви. Към момента на изплащане на обезщетенията по чл. 53 КСО, детските ясли не са считани за детски заведения по смисъла на закона.

Струва ли си разхода за авдокат при покупко-продажба на недвижим имот?

Публикувано на 14 Август, 2010 от root

Промените в новия Семеен кодекс, касаещи имуществените отношения между съпрузите са предпоставка за нов вид измама с недвижими имоти, тъй като при всяка сделка с недвижим имот, придобит по време на брак, вече ще бъде необходимо да се изследва дали имотът, който се продава е в режим на СИО, в режим на разделност или е предмет на брачен договор.

Заповедно производство

Публикувано на 1 July, 2010 от root

Продължителният съдебен процес вече може да бъде избегнат, като се поиска издаване на заповед за изпълнение. От този механизъм има смисъл, когато се очаква, че евентуалният ответник няма да отрече задължението си.