"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Общи условия

Използването на уебсайта boycheva.com, наричан за краткост „сайт“, е обвързано с настоящите общи условия. Те дефинират условията, с които трябва да се съобрази и приеме всеки посетител и потребител на сайта, при регистрация и при използването на услугите „Онлайн консулт“ и „Персонална оферта“. В случай, че потребителя не е съгласен с настоящите условия, моля да не използва сайта.

 • Сайтът е собственост на адвокат Татяна Бойчева и е обект на закрила от българското законодателство в областта на интелектуалната собственост. Строго се забранява копирането на текст, изображения и всякакво съдържание от сайта. В случай, че се разреши подобно копиране, посочването на връзки към сайта е задължително.
 • За използването на услугата Онлайн консулт“ потребителят се съгласява със следните условия:
  • Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за Онлайн консулт“ (Име, Фамилия, Населено място, Е-mail, Телефон за обратна връзка) е анонимна и няма да бъде публикувана под никаква форма, никъде в сайта.
  • При попълване на формата за Онлайн консулт“ автоматично се генерира потребител в системата на сайта и на посочената електронна поща се изпращат данните (потр. име, парола) за новогенерирания потребител.
  • Зададеният въпрос от формата за Онлайн консулт“ може да бъде редактиран от латиница на кирилица, да бъдат премахнати правописни грешки, да бъде форматиран граматически правилно и да бъде публикуван в сайта в секцията „Въпроси“.
  • Като автор на въпроса ще бъдат посочени инициалите на потребителя.
  • При коментиране на даден въпрос, като автор на коментара се изписват инициалите на потребителя.
  • Адвокат Татяна Бойчева не се ангажира изрично да отговаря на всички въпроси, зададени от формата за Онлайн консулт“. Тя преценява лично дали се чувства достатъчно компетентна по даден казус и дали може да даде адекватен отговор.
  • Използването на услугата Онлайн консулт“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и адвокат Бойчева от друга. Поемането на работа по даден правен въпрос става единствено след постигане на съответното споразумение за това.
 • За използването на услугата „Персонална оферта“ потребителят се съгласява със следните условия:
  • Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за „Персонална оферта“ (Име, Фамилия, Населено място, Е-mail, Телефон за обратна връзка) остава напълно анонимна и няма да бъде публикувана под никаква форма, никъде в сайта.
  • Зададените запитвания от формата за „Персонална оферта“ няма да бъдат публикувани под никаква форма, никъде в сайта.
  • Адвокат Бойчева не се ангажира изрично да изготвя персонални оферти на всички потребители изискали такава. Тя преценява лично дали се чувства достатъчно компетентна по даден казус и дали може да предостави адекватна оферта.
  • Използването на услугата „Персонална оферта“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и адвокат Бойчева от друга. Поемането на работа по даден правен въпрос става единствено след постигане на съответното споразумение за това.
 • Всякаква лична информация, събрана при регистрацията на нов потребител в системата на сайта няма да бъде публикувана под никаква форма, никъде в сайта.
 • Сайтът не е разработен с цел реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
 • Адвокат Бойчева не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в сайта.
 • Адвокат Бойчева има право сама да преценя кои от въпросите да бъдат публикувани на сайта и кои не. Адвокат Бойчева има право да филтрира, коригира и трие коментари по въпроси, дискутирани в сайта.
 • Адвокат Бойчева има право да изпраща електронни съобщения от всякакво естество на потребителите, регистрирали се в сайта.