"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

За мен

Винаги съм искала да помагам на хората. Винаги се стремя да постигна възможно най- добрия резултат за клиента.

Работя много успешно с дирекция „Социални грижи“ по реинтеграцията на деца в семействата им. Нямам отхвърлен иск от съда.

Спечелих  дело по Хагската конвенция заведено срещу моя клиентка по повод жалба от бившия й съпруг, за отвличане на роденото от брака дете. Сега сме приятелки.

Нямам загубено трудово дело, без значение чии интереси защитавам - на работника или на работодателя.

С подготвените от мен документи трима руски граждани получиха българско гражданство в рамките на 2 години, когато това ставаше обикновено в рамките на 5 години.

През годините съм работила и все още работя с много търговски дружества, някои от които са „Еконт Експрес“ ООД, „Росмари трейд” ООД, „ТАБО” ЕООД, „Магива инвест” ООД, „Дунавска коприна” АД, ЕТ „ВАМПЕ” и др. 

Предоставям на клиентите правни консултации, водя от тяхно име преговори с различни институции за разрешаване на проблема, изготвям договори, нотариални актове, споразумения и др. 

Изготвям искови молби, въззивни и касационни жалби, тъжби. Представлявам клиентите в съдебни, досъдебни и административни производства. Защитавам интересите им по търговски, облигационни, семейни, наследствени, трудови дела, по изпълнителни дела, по дела по заповедно производство, по наказателни дела, по административни дела. 

Подготвям документи за регистрация и промяна в обстоятелствата на търговски дружества. Сертифицирания универсален електронен подпис, с който разполагам спестява на клиентите време и намалява наполовина държавните такси дължими към Търговския регистър.