"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Заповедно производство

Публикувано на 1 July, 2010 от root

Продължителният съдебен процес вече може да бъде избегнат, като се поиска издаване на заповед за изпълнение. От този механизъм има смисъл, когато се очаква, че евентуалният ответник няма да отрече задължението си. Със заповедта съдът направо поканва длъжника да плати или да върне вещта. По този начин и двете страни си спестяват разноски, време и нерви, а държавната такса е наполовина. Издаването й е възможно за вземания или за предаване на движими вещи на стойност до 25 000 лв.