"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Семейно жилище след развод

Публикувано на 7 June, 2018 от П. С. в Семейно право

Разведохме се по взаимно съгласие през 1997 година.В решението на съда е записано:Жилището се предоставя на жената.Двете ни деца към този момент не бяха пълнолетни.От 2008 година те живеят постоянно в Англия.Бившата ми съпруга живее сама в жилището.Аз от 2002 година живея постоянно в Канада.Преди 5 години предложих всеки от нас да препише половината си от жилището на едно от децата,т.е.собствеността да се прехвърли на двете деца.Тя предложи вместо това да им препише нейно наследствено жилище,останало от починалите и родители.Тъй като стойността на двете жилища е почти равна се съгласих.Вече 5 години обаче бившата ми съпруга не предприема никакви практически стъпки за изпълнение на договореното.Въпроса ми е мога ли да искам да ми плаша наем за половината от общото ни жилище.Писмено споразумение при развода нямаме и мисля че жилището се предоставя на майката до навършване на пълнолетие на децата.И още- от кой момент мога да претендирам за наем-от 2008,когато децата са напуснали жилището или от момента на иска.Мога ли да ви предоставя нотариално пълномощно с което да извършите необходимите действия?Заплащането на хонорара ви ще направя предварително чрез Уестърн Юнион.Педварително Ви благодаря!

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

Погасителната давност за предявяване на иск за наем е 3 години. Може да се иска наем и за по- ранен период, но при възражение на другата страна искът ще бъде отхвърлен.

Можете да претендирате наем, само ако бившата Ви съпруга ВЪЗПРЕПЯТСТВА достъпа Ви до имота и Ви лишва от ползването му. При това положение тя ще Ви дължи наем от деня, в който получи от Ваше име писмена покана.

Т.е. към момента нямате интерес да водите срещу бившата си съпруга дело за наем.

Добре е все пак да предприемете някакви мерки за заявяване на претенции към Вашата част от имота, защото бившата Ви съпруга може да се снабди с нотариален акт за собственост върху имота, позовавайки се на давностно владение. 

Можете да заведете дело за съдебна делба. При това положение ще принудите бившата си съпруга да се задейства под страх жилището да излезе на публична продан.

Можете да се свържете с мен на тел: 00359 886 85 96 58 или на e-mail: tanya_boycheva@abv.bg

 

адв. Бойчева