"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

С.Г. ГРУП ООД МОЛЯ ЗА СПЕШНА КОНСУЛТАЦИЯ

Публикувано на 22 Март, 2016 от М. Б. в Облигационно (договорно) право

Здравейте майка ми е получила уведомление от арбитражен съд свързани с С.Г. Груп ООД за някакво старо задължение! Четох доста и разбрах, че трябва да се направи възражение! Дайте ми информация, какво и как да се направи! Имам срок за обжалване от 7 дни, който тече от вчера!!! Имам документите, но са снимани с телефон, защото не живея в селото където е майка ми!!! ТАМ ИМА КУП ТАКИВА ДОКУМЕНТИ ОТ МНОГО ХОРА! В КМЕТСТВОТО СА ПОЛУЧЕНИ !!!

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

В документите, които е получила майка Ви трябва да има бланка на възражение. Достатъчно е да се напише текста "Не дължа изпълнение по издадената заповед за изпълнение". Възражението следва да се изпрати в Арбитражния съд.

ПРИЛАГАМ ОБРАЗЕЦ НА БЛАНКАТА:

 

До Районен съд .........................................

 

Гр. ................................................

 

Адрес .........................................................

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията): ................................................................................................................................................................

 

ЕИК/Код по БУЛСТАТ: .....................................................................................................................

 

Адрес (седалище/адрес управление): ................................................................................................

 

Телефон: ................................. Факс: ................................. Електронна поща: ................................

 

Представляван от законен представител:

 

Трите имена: ........................................................................................................................................

 

Телефон: ........................................................................ Факс: ...........................................................

 

Електронна поща: ...............................................................................................................................

 

Пълномощник:

 

Трите имена: .......................................................................................................................................

 

Телефон: ........................................................................ Факс: ..........................................................

 

Електронна поща: ...............................................................................................................................

 

 

 

На основание чл. 414 ГПК

 

По ч.гр.д. № ........................................... г.

 

Господин/Госпожо Съдия,

 

Не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

гр. ..........................................,

 

дата .....................................                                               С УВАЖЕНИЕ: ...................................

 

/ подпис /