"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Работа като шофьор

Публикувано на 1 Март, 2018 от К. С. в Трудово право

Каква отговорност нося като шофьор Какво обещетение може да ми бъде поискано от работодателя

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

КТ предвижда 2 вида имуществена отговорност на работниците към работодателя - ограничена и пълна. За целта работодателят трябва да издаде заповед.

В случай, че работникът не е съгласен с това е достатъчно само да впише върху заповедта "НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН" и работодателят не може да прави удръжки, а трябва да заведе дело и да установи вземането си. Удръжките се правят по реда на ГПК.

Ограничена от 1 до 3 БТВ.

Пълната имуществена отговорност се търси само по съдебен ред и то при установена по надлежния ред липса.

Ако работникът е нанесъл щетата умишлено, не при или поповод изпълнение на служебните задължения той може да отговаря и по реда на ЗЗД.

За по- подробно информация се обадете, за да уговорим ден и час за консултация.

 

адв. Бойчева