"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

правен проблем

Публикувано на 24 Ноември, 2016 от С. Л. в Търговско право

Имаме юридическо лице А, което дължи пари на друго юридическо лице - Б.

Юридическото лице А има свои дъщерни дружества – 1 и 2.

Юридическото лице А дължи пари, защото е купило от Б фотосоларни панели – общо за 5 000 единици.

За да обезпечи по някакъв начин вземането, А, заедно със своите дъщерни 1 и 2 сключва споразумение, по силата на което 1 и 2 стават съдлъжници и поръчители по договора за закупуване на фотоволтаиците + учредяват за това задължение особен залог върху търговските си предприятия в полза на Б.

Въпросът е може ли трето лице – (i) кредитор на 1 и 2 или (ii) кредитор на А да се опитва по някакъв начин да иска обявяването за недействително / нищожно това споразумение за поръчителство / съзадължаване + учредяване на особен залог – например поради това, че на практика няма кауза за сключване на тия договори от страна на 1 и 2.

Ще се промени ли нещо по изводите, ако: - 1 и 2 са ползвали част или всички панели по договора или - А се е задължил да плати възнаграждение след време на 1 и 2 за това, че стават поръчители / съдлъжници?

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

Ако сделката по учредяването на залога е перфектна и залогът е вписан, Б няма от какво да се притеснява.

Не е необходимо 1 и 2 да имат кауза , за да станат поръчители по заем.

По последния въпрос - няма да се промени нищо по изводите.

Съгласно българското законодателство всеки може да предяви иск срещу всеки, като в исковото производство ищецът следва да кокаже вземанията си.

Можете да се свържете с мен на тел: 0886 85 96 58, за да уговорим ден и час за консултация.

 

адв. Бойчева