"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Отказ от издаване на служебна бележка

Публикувано на 10 Май, 2017 от Ю. М. в Трудово право

Здравейте, Имам въпрос във връзка с Чл.128а от КТ. Може ли Работодател да откаже издаването на документ, поискан от служител, в който да е посочено месечното му възнаграждение? Отказва се вписването на месечно възнаграждение в служебна бележка под предлог, че това е конфиденциална информация, а фирмата или учреждението пред които трябва да послужи /примерно лизингова компания или посолство на друга държава, за получаване на виза/ не били регистрирани по Закона за защита на личните данни. Също така ме интересува, длъжен ли е служителят да мотивира искането си. Предварително благодаря за отговора!

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

работодателят е длъжен да издаде поискания от служителя документ. Служителят не е длъжен да обосновава искането си за издаване на документа.

Конфиденциалната информация не мможе да се разкрива на администратори на лични данни. Тя за това е конфиденциална, за да остане тайната между договорилите се страни.

Месечното Ви възнаграждение може да се види от фиша за работна заплата или от извлечението от банковата Ви сметка.

Добре е преди да дадете исканата информация да прочетете внимателно клаузите за конфиденциалност и предвидените в тях неустойки.

 

адв. Бойчева