"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

задължения на фирма- наследяване

Публикувано на 1 Ноември, 2015 от Л. К. в Търговско право

1. При смърт на родител-собственик на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Сенатор Инвест ЕООД", децата му наследяват ли задълженията на фирмата, или тя се заличава? 2. Има ли срок издаването на удостоверение за наследници? Благодаря!

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

Собственикът на капитала сам решава кога и как ще се пристъпи към ликвидация на дружеството. Трябва да се види учредителния акт.

За да се заличи ЕООД, първо се преминава през ликвидация.

Няма срок за издаване на удостоверение за наследници. 

Можете да се обадите на посочения в сайта телефон, за да уговорим ден и час за консултация.

 

адв. Бойчева