"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

възобновяване на наказателно дело

Публикувано на 8 Февруари, 2016 от к. д. в Наказателно право

ЗДРАВЕЙТЕ! БИХТЕ ЛИ СЕ НАЕЛИ С ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА ЗАРАДИ НЕПРИЛОЖЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.371от НПК И НЕСПАЗВАНЕ НА ЧЛ.2ал 2 от НК?

Адвокат Бойчева: 

Здравейте,

Чл. 371 от НПК се прилага или по инициатива на съда /без съда да е задължен да го приложи/ или по искане на подсъдимия. Ако подсъдимият е пропуснал да направи искане за съкратено съдебно производство, то съдът разглежда делото по общия ред.

Искане за възобновяване на наказателно производство на тези основания за мен е експеримент с неясен край.

Потърсете консултация с адвокат занимаващ се предимно с наказателни дела.

 

адв. Бойчева